Formularz Zgłoszeniowy
DANE ZBYWCÓW (DARCZYŃCÓW)

(1)

Imiona (drugie imię także)
Nazwisko
Imiona rodziców
PESEL
NIP
Adres zamieszkania
Numer dowodu osobistego
Stan cywilny
Telefon kontaktowy
Adres e-mail

(2)

Imiona (drugie imię także)
Nazwisko
Imiona rodziców
PESEL
NIP
Adres zamieszkania
Numer dowodu osobistego
Stan cywilny
Telefon kontaktowy
Adres e-mailDANE NABYWCÓW (OBDAROWANYCH)

(1)

Imiona (drugie imię także)
Nazwisko
Imiona rodziców
PESEL
NIP
Adres zamieszkania
Numer dowodu osobistego
Stan cywilny
Telefon kontaktowy
Adres e-mail

(2)

Imiona (drugie imię także)
Nazwisko
Imiona rodziców
PESEL
NIP
Adres zamieszkania
Numer dowodu osobistego
Stan cywilny
Telefon kontaktowy
Adres e-mailPRZEDMIOT UMOWY

Lokal/działka/dom/lokal spółdzielczy
Numer księgi wieczystej
Cena
Sposób i termin płatności (kredyt/gotówka/zaliczka/zadatek)
Termin wydania
Inne/Uwagi