Akty Prawne
   NOTARIAT - wykaz aktów prawnych

   USTAWA - Prawo o notariacie

   USTAWA o podatku od czyności cywilno prawnych

   USTAWA o podatku od spadku i darowizn

   ROZPORZĄDZENIE w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej

   USTAWA o kosztach sądowych w sprawach cywilnych


Informacje
   Informacje przygotowawcze i dokumenty

   Wykaz Sądów Wieczystoksięgowych RP

   Wykaz Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej

   Informacje o zakładaniu spółek